Informace o nás

Partnerství s francouzským městem Beautor

V říjnu roku 1992 se v Letňanech objevila návštěva z francouzského města Beautor v čele se starostou panem Leónem Maitrepierrem. Jak k tomu došlo? V červnu téhož roku se na výstavě Nové kontakty v Paříži prezentovalo toto město nacházející se v departmentu Aisne, regionu Picardie. Při této příležitosti došlo k prvním kontaktům se Svazem průmyslu České republiky a jeho zástupci panem Ošťádalem a především paní Barnó, která pro partnerství navrhla městskou část Praha - Letňany.

Při pracovní schůzce se obě strany shodly na prospěšnosti spolupráce. Po několika jednáních našich zástupců ve Francii byla mezi naší městskou částí a městem Beautor připravena Dohoda o družebních vztazích. Ke slavnostnímu podepsání došlo na mimořádném jednání letňanského zastupitelstva dne 2. října 1993, kterého se zúčastnila i delegace z Beautoru. Za Beautor podepisoval starosta Leon Maitrepierre a za Letňany starosta Josef Dobrý. V rámci partnerství probíhaly také výměnné pobyty dětí. Mezitím v červnu 1994 navštívila delegace zastupitelů a pracovníků radnice Beautor, aby toto město poznali. Tehdy oba starostové slavnostně otevřeli společenské centrum pro seniory a odhalili desku k této příležitosti s uvedenými jmény obou starostů. Nově vzniklý kruhový objezd byl pojmenován za účasti velvyslance Jaroslava Šedivého po prezidentu V. Havlovi.

Po tamních komunálních volbách v roce 1996 se změnilo vedení radnice v Beautoru a nově zvolená samospráva neprojevila zájem na pokračování spolupráce. Až po dalších volbách zaslal na počátku roku 2003 nový starosta Beautoru pan Jacky Vasseur dopis, ve kterém nabídl obnovení dobrých vztahů a pokračování spolupráce. Proto na podzim 2003 se uskutečnila návštěva představitelů Letňan v Beautoru. Při této návštěvě bylo dojednáno nejen obnovení spolupráce, ale též rozšíření spolupráce o vzájemné výměny v oblastech kultury a sportu i poznávací pobyty letňanských občanů v Beautoru a naopak beautorských v Letňanech. Proto byla připravena nová Dohoda o přátelství, která navazovala na dohodu z roku 1993. Ta byla podepsána na zasedání letňanského zastupitelstva 23. dubna 2004. Za Letňany ji opět podepisoval starosta Josef Dobrý a za Beautor starosta Jacky Vasseur.

V roce 2004 a 2005 došlo k výměnným pobytům žáků základních škol, ale již v roce 2006 se podařilo připravit a realizovat výměnné pobyty v oblasti kultury a sportu. Letňany navštívil gymnasticko–taneční soubor z Beautoru a naopak v Beautoru a Chauny vystoupil letňanský soubor Kytice. Letňanští fotbaloví žáci se zúčastnili prvního ročníku mezinárodního turnaje v Charmes . Ve stejném roce došlo i k prvnímu pobytu letňanských občanů v Beautoru.

Po komunálních volbách v roce 2006 došlo ke změně na letňanské radnici a současné vedení se rozhodlo pokračovat ve spolupráci prostřednictvím občanského sdružení. Proto se 5. března 2007 sešli bývalý starosta Josef Dobrý, bývalý zástupce starosty Oldřich Miffek a bývalý radní Karel Poukar, aby založili občanské sdružení, které bude zajišťovat pokračování spolupráce mezi Letňany a Beautorem. Občanské sdružení Společnost přátel Beautoru o.s. bylo zaregistrováno 3. května 2007. Následně navázalo kontakt s vedením beautorské radnice a připravilo Smlouvu o realizaci „Dohody o přátelství mezi Beautorem a MČ Praha 18“. Tu podepsali dne 18. ledna 2008 starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický a předseda sdružení Oldřich Miffek. Touto smlouvou přešlo na sdružení naplňování a realizace dohody o přátelství. Již předtím však sdružení začalo připravovat první dva výměnné pobyty. Tím prvním byla účast fotbalových žáků na mezinárodním turnaji v Charmes a druhým pobyt a vystoupení beautorského gymnasticko–tanečního souboru v Letňanech. Obě akce se podařilo v roce 2008 uskutečnit.

V letech 2009, 2010 a 2011 se výměnné pobyty omezily na účast malých fotbalistů na žákovských turnajích v Charmes a Breteuil. V roce 2012 se podařilo zajistit opětovné vystoupení beautorského gymnasticko–tanečního souboru v Letňanech a fotbaloví žáci se zúčastnili turnaje v Charmes. V letošním roce vyjíždějí do Beautoru malí fotbalisté, kteří se zúčastní turnaje v Charmes a dětský folklorní soubor Kytice, který vystoupí v Beautoru a Coucy. Na podzim se snažíme zajistit naávštěvu delegace z Beautoru u příležitosti 20. výročí podepsání smlouvy o přátelství.

Zájem o spolupráci trvá jak v oblasti kulturní tak i sportovní.  Naši francouzští přátelé by rádi uvítali i některé naše taneční a hudební soubory. Mají zájem o výměnné pobyty mládeže. Zájem o výměnu zkušeností mají i naši dobrovolní hasiči. Vše je však vázáno na finanční možnosti našeho občanského sdružení. Kromě členských příspěvků můžeme získávat finance jen ze sponzorských darů nebo grantů. Přitom jen cesta autobusu do Beautoru na tři dny vyjde na 80-85 tisíc korun. Přesto pevně věříme, že i v letošním roce nám sponzoři vyjdou vstříc a malí fotbalisté se odmění dobrými výsledky na turnajích.

Kontakt

Oldřich Miffek

oldrich.miffek@seznam.cz

Malkovského 595
190 00 Praha 18 - Letňany

+420603521398

Vyhledávání

 

 

Sponzor

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode